TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Organik Haberleşme Teknolojileri’ne ait; insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kurum bilgileri, üçüncü şahıs bilgileri ve finansal kaynaklar için bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek; risk yönetimini güvence altına almak; bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda Bilgi Güvenliği Politikamızın amacı; ● Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:
    o Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
    o Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
    o Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
● İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Organik Haberleşme Teknolojileri’nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
● Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
● Bilgi Güvenliği farkındalık eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
● Bilgi Güvenliğine tehdit oluşturan gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
● İş sürekliliği planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
● Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
● Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
● Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.